Spectrum Advocaten steunt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

This is the fundraising page of Spectrum Advocaten
from €2.500 (93%)
Donate now

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem betaalt sport- en cultuurlessen voor kinderen uit gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen. 1 Op 9 gezinnen in Nederland leeft rond de armoedegrens. In Haarlem kunnen circa 4000 kinderen niet meedoen aan sport of culturele activiteiten als het Jeugdfonds Sport & Cultuur hen niet ondersteunt.

Voor deze kinderen betekent meedoen dat ze fysiek, sociaal en mentaal sterker worden. Het maakt dat hun kansen in de maatschappij toenemen en dat is positief voor de hele samenleving. Bovendien betekent sporten, muziek maken, tekenen en dansen ook vriendjes maken, plezier en een gelukkig gevoel. Dat gunnen wij alle kinderen.

Spectrum Advocaten wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem graag helpen, helpt u mee? Hartelijk dank voor uw gift.

Spectrum Advocaten